باز اومدش...به افتخارش...×××

سیــــــ ـلام به عشقای ستـــــ ـاره......ماچ

حالتــــــ ـون خوبه....؟؟؟

دلـــــــ ـم برای همتون تنگ شده بود......بغل

عاشق همتونــــــ ـمممممم.......زوده زود برمیگردمممممم....به همتونم سر میزنمممم..چشمک

فحلا بایـــــ ـد برم لالا.....خوابآخه خیلی خوابم میاد...خجالت

فحلا....ماچبای بای

_____________________________________________________________________________

..... میدونــــــ ـم......

.....میدونـــــــــــــ ـم...........

.....میسوزمممممممممممم............ناراحتبامن حرف نزن

میدونم که گریه هام بی اثره...

_____________________________________________________________________________

میدونم تو کار این عشق میمونم......
میدونم این دفعه رو نمیتونم..........

میدونم به پای این عشق میسوزم........
من تو ماجرای این عشق میسوزم.......

......میسوزم ، عشق من.....میدونم میسوزم........
......من می ترسم و جرات ندارم.......

میدونم که دارم کم میارم اما میترسمو جرات ندارم........
میدونم جونمو پای این عشق آدم کش میزارم.........

میدونم آخرش جونم و همه این عشق و به پاش میزارم.....

......میدونم دیگه خوابم نمیبره.........
.......میدونم ثانیه هام ، نمیگذره...........

......میدونم که گریه هام بی اثره...........
.......دلت از چشمای من بی خبره.........

/ 0 نظر / 21 بازدید